.royzer - tony & co

law firm

משפט מסחרי
ליטיגציה מסחרית – כלכלית
נדל״ן והתחדשות עירונית

משרד רויזר טוני ושות' הינו משרד עורכי דין מוביל, בעל ניסיון עשיר בתחומי הליטיגציה המסחרית-כלכלית, המשפט המסחרי והנדל"ן.

המשרד הוקם על-ידי שני השותפים המייסדים, עורכי הדין שגיא רויזר ורועי דוד טוני, שחברו יחד על מנת לשלב בסינרגיה ייחודית את היכולות והמומחיות השונות והמשלימות שלהם, לאחר שצברו ניסיון עשיר בתחומם במשך למעלה מעשור.

royzer - tony & co.

Law Firm

משפט מסחרי
ליטיגציה מסחרית – כלכלית
נדל״ן והתחדשות עירונית

אודות המשרד

משרד רויזר טוני ושות' הינו משרד עורכי דין מוביל, בעל ניסיון עשיר בתחומי הליטיגציה המסחרית-כלכלית, המשפט המסחרי והנדל"ן.

משפט מסחרי

ליטגציה מסחרית-כלכלית

נדל״ן והתחדשות עירונית

חובת ההתנהגות החלה על נושאי משרה ובעלי שליטה

חובת הזהירות – כתנאי לכהונה בתור נושא משרה, על המועמד להיות בעל מיומנויות סבירות למילוי תפקידו בחברה. כל חברה בהתאם למאפייניה. חובת הזהירות החלה על נושא משרה משמיעה אך ורק "חובה תהליכית" שעניינה קבלת החלטות על בסיס מידע מהותי שסביר לאספו בנסיבות העניין ותוטל רק במקרים קיצוניים של רשלנות רבתי.

שגיא רויזר, עו"ד

עו"ד רויזר עוסק בתחום הליטיגציה המסחרית והכלכלית, עם התמחות בהליכים כלכליים. הניסיון שצבר עו"ד רויזר במהלך השנים, כמו-גם יכולת הניתוח האסטרטגי והכישורים הרטוריים, מובילים את לקוחותיו פעם אחר פעם לתוצאות הטובות והאופטימליות ביותר עבורם.

רועי דוד טוני, עו"ד

עו"ד רועי דוד טוני עוסק בליווי עסקאות נדל"ן מורכבות ורחבות היקף, וביניהן עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה כמו-גם עסקאות מכר של נכסים מסחריים ופרטיים.