התחדשות
עירונית

למחלקת הנדל"ן, בהובלתו של עו"ד רועי דוד טוני, מומחיות בתחומי הנדל"ן וההתחדשות העירונית. עו"ד טוני צבר מקצועיות וניסיון רב שנים בתחום זה, כשהיה מעורב בעסקאות ופרויקטים גדולים ומורכבים.


מחלקת הנדל"ן מלווה ומטפלת במגוון רחב של עסקאות הנדל"ן, וביניהן עסקאות קומבינציה, עסקאות קבוצות רכישה, עסקאות מכר של נכסים מסחריים ופרטיים כאחד (לרבות דירות יוקרה) וכיו"ב.

למחלקת הנדל"ן התמחות בעסקאות התחדשות עירונית, לרבות תמ"א 38/2-3 ופינוי בינוי, וכן נותן מענה גם לסוגיות משפטיות בתחום התכנון והבנייה, כגון : היתרי בנייה, שינוי ייעוד, שימושים מותרים, היטלים וכיו"ב, ומספק בתוך כך גם ייצוג אל מול ועדות התכנון והבניה השונות.


מחלקת הנדל"ן גם מספקת ייצוג בהליכי כינוס נכסים, ובמיוחד בהליכי כינוס נכסים למימוש משכנתאות על ידי בנקים וגופים חוץ בנקאיים.
על לקוחות המשרד נמנים תאגידים מסחריים שונים, חברות בניה, קבלנים, גופים בנקאיים, קבוצות רכישה ולקוחות פרטיים.

על לקוחות המשרד נמנים חברות ותאגידים מהמובילים במשק הישראלי, נושאי משרה, חברות נדל"ן, יזמים, קבלנים, עסקים מגוונים ולקוחות פרטיים. 

משרדנו פועל בסינרגיה מוחלטת בין מחלוקותיו ובעל יכולת לטפל בסוגיות המגוונות המתעוררות במהלך ליווי ענייניהם השוטפים המסחריים של לקוחותיו, תחת קורת גג אחת.

משפט מסחרי

ליטגציה מסחרית-כלכלית

נדל״ן והתחדשות עירונית